5. Kohtaaminen pyhällä paikalla

Mooseksen tie Egyptiin ei alkanut vasta kun hän kohtasi Jumalan palavassa pensaassa Hoorebin vuorella. Se alkoi hänen syntymästään. Jumalan suunnitelma ihmiselle ei ole lyhytkurssi, vaan koko elämän mittainen koulu. Kaikki olosuhteet, joiden läpi käymme, ovat osa koulutusta, nekin joita emme ymmärrä.

Jumalan suunnitelma jo ennen luomista

Raamatun mukaan elämämme kaikki päivät olivat luotuja jo ennen maailman perustamista. Jumala oli siis nähnyt niin sinut kuin Mooseksenkin ennalta, ennen luomista. Mooseksen elämänkerta kertoo meille, miten Jumala säätää jopa synnyinolosuhteemme palvelemaan tarkoituksiaan. Kaikki mitä oli tapahtunut, hyvää ja pahaa, oli vaikuttamassa siihen, että eräänä määrättynä aamuna Mooses oli paimentamassa lampaitaan Hoorebin suunnalla.

Usko johdatukseen ei ole fatalismia

Tarkoittaako tämä sitten sitä, että elämämme on sillä tavalla ennaltamäärätty, ettei meillä ole oikeasti mitään mahdollisuuksia vaikuttaa mihinkään? Ei, vaikka Mooses ei olisikaan surmannut egyptiläistä orjapiiskuria, niin Jumalalla olisi ollut keinonsa saada Mooses kutsuttua ulos Egyptin hovista. Sen sijaan Mooseksen elämä kertoo meille sen, miten Jumala pystyy toteuttamaan suunnitelmansa silloinkin kun me olemme tehneet parhaamme elämämme pilaamisessa. Mielen muutos on mahdollinen ja sen myötä paluu alkuperäiseen suunnitelmaan. Jumala on ainoa, joka pystyy johdattamaan eksyneen takaisin tielle. Meillä ihmisillä kun ei yleensä ole edes käsitystä, missä ja minkälainen se tie on, jolle tulisi palata.

Jumalan kohtaaminen, elämän todellinen muutosvoima

Jumalan kohtaaminen Hoorebilla muutti Mooseksen koko elämän. Matka sai uuden odottamattoman suunnan. Seuraavan laitumen etsimisen sijaan tuli lähteä Egyptiin, kohtaamaan mahdoton, mahdollinen kuolema.

Jumalan sanoi Moosekselle: ” Riisu pois kengät sillä paikka, jolla seisot, on pyhä maa”. Hoorebilla oli pyhä, Jumalalle erotettu ja Jumalan kohtaamiselle tarkoitettu paikka. Maa on pyhä, koska se on Jumalan luoma.  Maasta Hän otti tomun, josta teki ihmisen. Maa on siis alun perin pyhitetty Herralle ja oli sitä aina lankeemukseen asti. Kuten maa, niin ihminenkin oli alussa pyhä. Jumala antaa käsittämättömän arvon luomalleen tomulle. Vähäisinkin tomuhiukkanen on Jumalan ihmeellinen luomisteko. Jumalan saa kohdata vain jalat paljaana. Kokonaan puhtaana. Raamattu korostaa, että Mooses oli Jumalan läsnäolossa paljasjalkaisena. Jeesus antoi meille esimerkin jalkojen pesusta ja sanoi siinä yhteydessä, että joka on puhdas, sille riittää, että vain jalat pestään. Puhtaat jalat kuvaavat, puhdasta Jumalalle mieluista vaellusta. Mooses oli puhdistettu ja pyhitetty ja sai siksi nähdä Jumalan. Voisi sanoa, että Mooses oli valmiiksi kuollut mies, koska vain kuolleet saavat nähdä Jumalan, kuten sana opettaa.

Sinä ja Hän, ei ketään eikä mitään muuta

Paikalla ei ollut ketään eikä mitään muuta, vain Jumala ja hänen kutsumansa ihminen. Vuorelle kiipeäminen ja Jumalan kohtaaminen yksinäisyydessä kuvaa sitä, miten meidän on erottauduttava maailmasta ja muiden ihmisten vaikutuksesta voidaksemme lähestyä Jumalaa. Jumalan kohtaaminen on mitä henkilökohtaisin asia, siihen ei saa muut sekaantua.  Meillä jokaisella on oma Hoorebimme, paikka, jossa olemme saaneet kohdata Jumalan erityisellä tavalla. Jumalan määräys riisua kengät puhuu siitä, miten meidän tulee seistä Kristus-kalliolla kohdatessamme Jumalan. Meidän ja kallion, eli Kristuksen välissä ei saa olla mitään ihmistekoista, ei edes sandaalin pohjia. Jumalan kohtaaminen ei ole mahdollista, jos seisomme inhimillisten järjenpäätelmien, isäinsääntöjen ja uskonnollisten perinteiden päällä. Kaikki ihmistekoinen on riisuttava pois. Vain se, joka on asettunut pelkästään Jeesuksen varaan saa kohdata Jumalan palavassa pensaassa.

Itselleen kuoleminen on tie todelliseen elämään

Matka Jumalan kohtaamisesta kutsumuksen toteutumiseen on itselleen kuolemisen tie. Mooses joutui jokaisella askeleella lähemmäs mahdollisuutta paljastua ja joutua kohtaamaan aiempien tekojensa seuraukset. Vaikka Jumala kertoikin Moosekselle, että ne ihmiset, jotka olivat tavoitelleet hänen henkeään, olivat jo kuolleet, oli Mooseksen kohdattava silti omat sisäiset pelkonsa. Mooseksen oli oltava valmis kuolemaan voidakseen elää Jumalalle mieluista ja kuuliaista elämää. Jeesus opettaa meille saman asian puhuessaan elämänsä kadottamisesta hänen tähtensä. Vain heikko, joka on kohdannut oman voimattomuutensa voi löytää omasta heikkoudestaan voiman kävellä suoraan kuolemaan. Kukaan ei voi nähdä Jumalaa ja jäädä henkiin. Kukaan ei voi olla Jumalan voimallisessa käytössä ennen kuin liha on saatettu päivittäisen ristin ottamisen kautta kuolemaan.

Heikoksi tullut saa voiman Herrassa

Kohtaaminen pyhässä paikassa muuttaa ihmisen. Siinä riisutaan pois se, mikä vielä on jäljellä inhimillisistä teoista, järjenpäätelmistä ja uskonnollisuudesta. Siinä kohtaamisessa ihmisen osa on olla kuulijan paikalla ja ottaa vastaan sana, jonka Jumala puhuu. Jumalan kohtaaminen tekee ihmisen syvästi tietoiseksi omasta kyvyttömyydestään tehdä Jumalan tahto. Siellä tulee selväksi että ainoa asia, joka kantaa ja kestää on Jumalan armo. Jokaiselle, joka haluaa tehdä Herran tahdon, omista rajoituksistaan huolimatta löytyy apu, Mooseksen tapauksessa hänen veljensä Aaron. Voima, jossa Mooses poistui Hoorebilta, oli sama voima, jossa Gideon sai käydä omaan kohtaloonsa. Se voima oli heidän heikkoutensa, jossa Jumalan oma voima pääsi tulemaan kaikkeen väkevyyteensä.

Merkityksen löytymisen lohdutus

Hoorebille tuli lammaspaimen ja sieltä poistui kansanjohtaja. Työ oli sama, mutta näkökulma ja lauma eri. Yhtä äkkiä elämä sai merkityksensä ja tapahtuneet asiat selityksensä. Palvelu työ alkoi ja se oli toteutettava kokonaan Jumalan voimassa. Siihen tarvittiin koko elämä, kaikki kokemukset, vaikeatkin, jotta Mooses oli, kuten sana todistaa, nöyrin mies maanpäällä ja uskollinen koko Herran huoneessa. Vanhasta Mooseksesta, joka eli Egyptin hovissa, olisi tuskin voinut antaa samanlaista lausuntoa. Jumala muuttaa murtamalla, parantaa haavoittamalla ja tarjoaa turvan omasta armostaan, joka kulkee ja kantaa koko matkan, luvattuun maahan, Egyptin kautta. Sinne saa matkalainen mennä sanan kanssa. Sanan joka kehottaa joka päivä ”Älä pelkää!”

Jumala vahvistaa ilmoituksensa lupauksella

Mooses kysyi Jumalalta, kuten jokainen meistä jossain vaiheessa: ”Mistä voi tietää, että se olet sinä Herra?”. Mistä voi tietää, ettei kuvitellut kutsumusta, jonka noudattaminen vie elämän tuhoon. Jos nyt lähden liikkeelle, mutta olenkin seuraamassa omia harha-aistimuksiani, niin minä tuhoudun. Mistä voi tietää, että se olet sittenkin sinä, Herra? Jumala vastasi Moosekselle, kuten meille kaikille. Hän vastaa lupauksella. Kun sinä olet tehnyt sen, mitä varten sinut lähetin, te tulette tälle vuorelle palvelemaan minua. Jumalan vastaus oli yksinkertaisesti se, että jos se mistä Hän puhuu, toteutuu, niin sitten se oli Hänestä. Jos selviät hengissä, jos pääset palamaan ja jos se tapahtuu, mikä luvattiin, niin silloin kuulit Herran äänen oikein. Lohduttavaa, eikö totta?

.

Tilaa tästä Israelin paluu – Return of Israel -lautapeli

Klikkaa kuvaa

Hinta 59,00 €