10. Luvatun maan pääsiäinen

Jumalan valtakunnan todellisuus on tätä aikaa varten

Mooses kuvaa lakia, joka lähtee kuljettamaan ihmistä Egyptistä, eli synnin orjuudesta kohti Jeesuksen tuottamaa Luvatun maan vapautta. Taivasten valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jumalan valtakunnassa, uuden liiton todellisuudessa, laki ei ole enää kiveen hakattuna, vaan kirjoitettuna meidän lihasydämiimme. Profeetan mukaan Jumala uudistaisi liittonsa ja ottaisi siinä yhteydessä meiltä pois kivisydämen ja antaisi tilalle lihasydämen. Laki oli hakattu kiveen. Kyseinen kuva puhuu siitä, miten meidän hengellisen elämän lähteestä poistetaan kiveen hakattu ja jäykkä käskyjen ja kieltojen järjestelmä ja tilalle tulee Pyhän Hengen hallintavalta. Pyhän Hengen hallintavalta tekee meistä Jumalan lapsia, koska kaikki, joita Jumalan Henki johtaa ovat Jumalan lapsia. Hengen johto on jotain muuta kuin kivettyneiden käskyjen noudattamista. Se on Jumalan elävän ja voimallisen tahdon tuntemista, se on lopullinen irtautuminen Hyvän- ja pahantiedon puun hedelmästä. Kiveen hakattu laki tuottaa tietoisuuden hyvästä ja pahasta, Hengen johto vie Jumalan tahdon tuntemiseen ja tekemiseen.

Pääsiäinen julistaa vapautta

Pääsiäinen puhuu siis myös siitä, miten ihminen vapautetaan oman lihansa hallintavallasta. Vasta kun liha on kuoletettu, alkaa Jumalan puhe kuulua. Jumala puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin. Herra ei tehnyt Mooseksesta ylipappia, sen tehtävän hän antoi Aaronille. Mooses tunsi Jumalan ja Aaron Mooseksen. Jumalan ystävä ei ole uskonnollisuuden vallassa. Lukuisat käskyt ja määräykset mukaan lukien kielto lähestyä vuorta jolla Jumala kohtasi kansan oli osoitettu kaikille muille, mutta ei Moosekselle, eikä hänen seurassaan aina olleelle Joosualle. Kun Mooses oli vuorella 40 päivää, niin Joosua oli siellä myös. Ei muita.

Matka Luvattuun maahan tehtiin lopulta Joosuan ja Kalebin johdolla. Joosua oli Efraimin ja Kaleb  Juudaan sukukuntaa. Matka lopulliseen päämäärään tapahtui niiden samojen heimojen johdolla, joista Raamattu puhuu lopunaikojen tapahtumien keskusheimoina. Efraim ja Juuda yhdessä vievät Jumalan kansan Luvattuun maahan. Luvatun maan puolella suoritettiin ensimmäisen kerran pitkään aikaan ympärileikkaaminen.

Seurakuntapääsiäisestä Luvatun maan pääsiäiseen

Palaamme vielä takaisin ensimmäisen erämaapääsiäisen aikoihin. Seurakuntapääsiäinen, jota käsittelin edellisessä artikkelissa, toi muutoksia jotka vaikuttivat koko kansaan. Seurakuntapääsiäisen seurauksena kansa organisoitiin ensimmäisen kerran sukujen ja heimojen mukaan. Syntyi Jumalan määräämä leiriytymis- ja marssijärjestys. Seurakuntapääsiäiseen päättyi yksilöiden sekava laumavaellus Mooseksen perässä. Oli alkanut järjestyksen aika. Kohtaaminen Hoorebin vuorella tuotti paljon uutta. Jumala käski Mooseksen tehdä taotusta hopeasta kaksi torvea, joita soittamalla kansalle annettiin lähtömerkki. Siitä lähtien kansa tiesi valmistautua matkalle kuullessaan torvensoiton ja nähdessään heitä suojaavan pilvenpatsaan liikkuvan.

Ensimmäinen pääsiäinen Luvatussa maassa oli kolme päivää sen jälkeen kun kansa oli siirtynyt Joosuan johdolla Jordanin yli Luvatun maan puolelle. Pääsiäistä vietettiin heti sen jälkeen kun kaikki ympärileikkaamattomat miehet oli ympärileikattu. Erämaassa ei suoritettu ympärileikkauksia. Ympärileikkaaminen Luvatun maan rajalla, sen sisäpuolella kuvaa sydämen ympärileikkausta. Ihmisen sydäntä ei voi ympärileikata erämaassa, koska siellä käsitellään vasta lihallisuutta. Sen sijaan sydämen ympärileikkaaminen tapahtuu erämaan ja Luvatun maan rajalla, mutta Luvatun maan puolella. Sydämen ympärileikkauksessa viimeistellään lihan kuolettaminen irrottamalla sydän lopullisesti lihasta rakastamaan Jumalaa. Liha on edelleen olemassa, mutta sydämen yhteys siihen on katkaistu, kokonaan. Ympärileikattu sydän rakastaa Herraa.

Egyptin häväistyksestä vapautuminen

Pääsiäinen Luvatussa maassa, heti sisään tultua, kuvaa vapautumista erämaan kuolettavasta helteestä. Ensimmäinen pääsiäinen vapautti Egyptin orjuudesta, toinen eli erämaassa vietetty seurakuntapääsiäinen vapautti minän orjuudesta kolmas, eli luvatun maan pääsiäinen vapautti erämaan orjuudesta ja Mooseksen hallinnasta. Oltiin tultu sisälle Luvattuun maahan, koettu Jumalan ihmeitä ilman määrää ja siirrytty Joosuan johtajuuteen. Luvatussa maassa tapahtuneen ympärileikkauksen merkitys on suurempi, kuin ymmärrämme. Jumala sanoi sen jälkeen, että nyt hän on poistanut Israelin kansan yltä Egyptin häväistyksen.

Niin kauan kun ihminen kulkee erämaassa ympärileikkaamattomana hän kantaa mukanaan Egyptin häväistystä ja häpeää. Maailma pilkkaa ja kyseenalaistaa matkan näennäisen tarkoituksettoman hulluuden. Israel lähti näyttävien tapahtumien kanssa Egyptistä kohti Luvattua maata, mutta päätyi hortoilemaan erämaahan napostellen mannaa ja napinoiden Mooseksen ratkaisuja vastaan. Koko ensimmäinen pääsiäisuhri ja Egyptistä lähtö vaikutti sivusta seuraten mielettömyydeltä. Mitään luvatun kaltaista ei ollut tapahtunut ja jos katselijoilta kysyttäisiin, niin ei tulisi tapahtumaankaan. Erämaa taipaleella olo saa meidän toivomme perustan näyttämään sivullisten silmissä kestämättömältä ja kuitenkin se on ehdottoman välttämätön vaihe tavoitteen eli Luvatun maan saavuttamiseksi. Samalla kun me kuljemme erämaassa, meissä oleva Egypti tulee näkyväksi, napinan ja kapinan kautta. Egyptin häväistys ja häpeä on siinä lihallisuudessa ja synnissä, jota kannamme mukanamme.

Liiton voima pysäyttää paljotkin vedet

Jordanin virran vedet pysähtyivät, jotta kansa saattoi kävellä siitä yli kuivin jaloin. Pappien oli astuttava veteen, vesi pysähtyi ja Liiton arkki kannettiin keskelle virtaa. Liiton arkki, johon oli kätketty laintaulut, Aaronin sauva ja manna-astia oli keskellä kuivunutta Jordania. Pelastus tuli Liiton kautta. Liiton Jumala ilmaisi oman olemuksensa ja pelastussuunnitelmansa tuossa hetkessä. Jumalan papit, jotka kantavat Liittoa, tuovat Jumalan vapauttavan ja pelastavan voiman todellisuuteen mahdottomien tilanteiden keskellä. Meillä uuden liiton papeilla on mukanamme sama voima, joka pysäytti Jordanin vedet, koska kannamme Liiton arkkia kaiken aikaa sydämissämme.

Mutta mitä tapahtui pääsiäiselle, Luvatussa maassa?

Joosua, joka oli Efraimilainen, johti kansan Luvattuun maahan ja kaiken päälle Jumalan antaman auktoriteetin voimalla. Herra itse sanoi vahvistavansa Joosuan johtajuuden kaikkien tunnustettavaksi. Ensimmäinen pääsiäinen Luvatussa maassa oli samalla viimeinen, jonka vietosta kerrotaan Joosuan kirjassa. Muutenkin kirjoitukset kertovat, ettei Israelin kansa ollut kovinkaan tarkka pääsiäisen vietosta Joosuan ja tuomareiden ajan jälkeen. 2. Kuningasten kirjasta käy ilmi, että pääsiäistä alettiin viettää uudelleen vasta kuningas Joosian aikana.  Israelin kansa eli pitkään Luvatussa maassa ilman pääsiäisen viettoa. Meidän tuntemamme pääsiäinen, jossa uhrataan lammas Jerusalemin temppelissä, on siis varsin myöhäistä perua.

 

Tilaa tästä Israelin paluu – Return of Israel -lautapeli

Klikkaa kuvaa

Hinta 59,00 €