Strategiat

Huom! Jos haluat nopeasti tutustua peliin, niin lataa PIKAPELI – säännöt, jolloin peliin otetaan mukaan vain perusosat: pelilauta, kääntökiekot, pelinappulat ja arpakuutio sekä heimolaudat, -kiekot ja -kortit.

ISRAELIN PALUU (RETURN OF ISRAEL) strategiapeliä voit pelata Pikapelin lisäksi kolmella eri tasolla ja monella eri strategialla:

Helpot Säännöt, Perussäännöt ja Kokeneiden pelaajien säännöt.

Kaikilla pelisäännöillä seuraavat säännöt ovat samoja:

 • Joka pelivuorolla on joko A. liikuttava eteenpäin nopan luku tai B. varustauduttava tai C. suoritettava syntiuhri moraalin nostamiseksi.
 • Jos kansan moraali on laskenut liian paljon, että 10-12 heimokiekkoa on alaspäin heimolaudalla, et saa liikkua eteenpäin, silloin pitää varustautua tai suorittaa syntiuhri.
 • Pelilaudan yläkulman Matkaohjeissa opastettu turvakorttien: tulipatsas, pilvipatsas ja rintakilpi, käyttö Daavidin tähdillä merkityissä ympyröissä ja kääntökiekkojen käyttö vesi-, manna- ja viiriäisympyröissä.
 • Heimokortin tai hopearahan nosto, kun saavut plus-merkittyyn ympyrään.
 • Liitonarkki on Siinainvuoren jälkeen peliin mukaan tuleva kiertävä resurssi, jonka hallussapito oikeuttaa ottamaan yhden lisäaskeleen, kun liikkuu eteenpäin.
 • Punareunaisen ympyrän (5 ja 49), Kaislameren ja Jordanin, saa ohittaa vain täydellä moraalilla eli kaikki 12 heimokiekkoa pitää olla kuvapuoli ylöspäin.
 • Vihreäreunainen ympyrä (31 ja 38) merkitsee sakkokierrosta, jos ei ole hallussa aiemmin nostettua käärmekiekkoa, jonka luovuttaa pois.
  (4.Mooses 29:9. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.)


Seuraavat säännöt on tehty niin, että Helpoista Säännöistä siirtyminen Perussääntöihin on mahdollisimman sujuvaa ja aiemmin opitut tavat vain päivitetään:

 • Käärmekiekko puree Helpoissa Säännöissä suoraan sen nostajaa eli moraali laskee yhden heimokiekon verran. Perussäännöissä käärmekiekolla voi hyökätä toista pelaajaa vastaan tai torjua käärmeen hyökkäyksen.
 • Helpoissa Säännöissä voit kääntää itse heimokiekkoja alaspäin, kun taas varsinaisissa Pelisäännöissä seuraavana vuorossa oleva pelaaja saa kääntää heimolaudaltasi määrätyn määrän heimokiekkoja alaspäin.
Pelistrategiat eri säännöillä
 
1. Helpoilla Säännöillä helpoin tapa pelata on mennä eteenpäin joka vuorolla nopan luvun mukaan niin pitkälle kuin voi ja vasta sitten kun kansan moraali on laskenut matkalla liikaa ja estää liikkumisen (eli olet joutunut kääntämään 10-12 heimokiekkoa alaspäin), joudut suorittamaan syntiuhrin hopearahoilla (tai anomaan armoa ilman rahaa) tai voit käyttää matkalla nostettuja heimokortteja kansan moraalin nostoon.

Lisäksi voit palkata yhdellä hopearahalla vihollisen (= numeroitua ympyrää osoittava viholliskortti käännetään ylöspäin) pysäyttämään/hidastamaan muiden pelaajien etenemisen. Voit myös käyttää pelivuoron siihen, että keräät itsellesi hopearahaa tai turvakortteja, ettei oman kansan moraali laske silloin, kun joudut Daavidin tähdillä merkittyihin ympyröihin. (Huom! jokainen vihollisympyrä on myös merkitty Daavidin tähdellä, jolloin siihen joutuneen kansan moraali laskee 3 heimokiekon verran, jos ei ole käytössä sopivaa turvakorttia: pilvipatsas, tulipatsas, rintakilpi.)

Kun olet saapunut Luvatun maan maaliympyrään, onkin sitten 12 hopearahan arvoisen kiitosuhrin uhraamisen aika. Kiitosuhriin voit käyttää hopearahan lisäksi kaikkia resursseja, joita olet matkalla kerännyt, paitsi käärmekiekkoja. 

Helpoilla Säännöillä peliä voi vaikeuttaa pykälän verran niin, jos et jo ole tehnyt niin, että kun käytät heimokorttia moraalin nostamiseen eli heimokiekon kääntämiseen ylöspäin, on sen vastattava moraalin menettänyttä, alaspäin käännettyä heimokiekkoa heimolaudalla. Silloin myös Abraham-kortin erityismerkitys tulee ilmi, kun se vastaa mitä tahansa heimokorttia eli sillä saa nostaa minkä tahansa heimon moraalia.

Tällä tavalla tutustut pelin perustoimintoihin niin, että voit siirtyä seuraavaksi huomattavasti mielenkiintoisempaan tapaan pelata peliä varsinaisilla pelisäännöillä.

2. Perussäännöillä pelatessa eri tapoja onkin jo useita ja peliin tulee mukaan uusia komponentteja: pyramidinoppa, jota käytetään liikkumiseen, kun moraali laskenut vähintään 6 heimolla ja syntiuhreissa sekä vitsauskiekot ja artefaktit. Matkalla plus-merkityissä ympyröissä voit kerätä hopearahaa tai heimokortteja. Kaislameren ylityksen jälkeen voit ostaa Aaronin sauvan tai Manna-astian nopeuttamaan matkan tekoa ja vasta Siinainvuorella Laintaulut. Voit myös hyökätä toisen pelaajan kansan moraalia vastaan nostetulla käärmekiekolla tai ostamalla vitsauskiekon toisen palaajan heimokiekon päälle.  Voit kerätä pelivuoroillasi turvakortteja vaikka niin monta, ettei muille riitä ja sitten voit palkata edessä olevia vihollisia pysäyttämään muita pelaajia ja laskemaan heidän kansansa moraalia, kun heillä ei olekaan turvakortteja ehkäisemään moraalin laskua ko. Daavidin tähdillä merkityissä ympyröissä.

Jos olet kerännyt paljon rahaa, sitten voit mennä eteenpäin niin nopeasti kuin pääset ja tarvittaessa voit nostaa moraalia syntiuhreilla. Toinen tapa on kerätä heimokortteja ja nostaa niiden avulla kansan moraalia vasta silloin kun tarvitsee. Abraham-korttien merkitys tulee esille nyt kun heimokiekkoja saa kääntää ylöspäin vain juuri oikealla heimokortilla. Lopussa sinun tulee uhrata 12 hopearahan arvoinen kiitosuhri, jossa rahan lisäksi voit käyttää uhrina erilaisia resursseja paitsi käärmekiekkoa.

3. Kokeneiden pelaajien säännöillä pelatessa täytyy Perussäännöt olla täysin hallinnassa, sillä mukaan tulee useita uusia elementtejä. Alussa lisänä on vitsauskiekkojen kääntäminen ja heimokorttien/leirikassan nostot. Lisänä on vielä leirikassan arvon nousu yhdellä hopearahalla jokaisesta nostetusta heimokortista ja heimokorttien tuplanostot, jotka ovat matkalla riippuvaisia vaakasuorien heimoryhmien moraalista, joita vastaan toinen pelaaja voi hyökätä. Samoin moraalista riippuvainen, (pystysuorat heimoryhmät) on varustautuminen heimokorttien +/-  avulla eli nopan luvun muokkaaminen sopivaksi.

Artefaktit eli Aaronin sauva, Manna-astia ja Laintaulut saavat liikkumisen nopeuttamisen lisäksi uuden lisäominaisuuden eli niiden avulla voi ylläpitää tai nostaa kansan moraalia. Yksi pelin keskeinen profeetallinen toiminto on Juuda- ja Efraim-korttien yhtäaikainen käyttö, joilla saadaan kansan moraalia nostettua reilusti (6 heimolla) yhdellä kertaa. Abraham-kortti käy myös Juudan tai Efraimin tilalle. Lopussa sinulla tulee olla kiitosuhria varten 6-12 erilaista heimokorttia. Puuttuvia heimokortteja voit hankkia vaihtamalla resursseja heimokortteihin tai voit korvata niitä enintään 6 hopearahalla ja Kuivat luut-kääntökiekoilla.

Pelin mekaniikka on tasapainoisin, jos pelaajia on kolme tai neljä ja pelataan Perussäännöillä tai Kokeneiden pelaajien säännöillä, koska silloin resurssien suhteellinen määrä vähenee ja pelaaja joutuu käyttämään monia aiemmin vähemmän tarpeellisia toimintoja ja resursseja. 

Jos pelaajia on aina vain kaksi ja kaipaat lisää haastetta peliin, silloin voit poistaa pelistä esim. puolet heimokorteista, hopearahoista ja turvakorteista.